برای جلوگیری از پدیده یخ زدگی بتن در بتن ریزی در هوای سرد از ضد یخ بتن و ملات استفاده میشود. محصولات اچ ای پیشنهاد ما به شماست

نمایش یک نتیجه