رفع نم ورطوبت و نشتی بدون تخریب درلوله‌هایی که بواسطه تغییرات دمایی و رسوبات ایجاد شده دچار نشتی شده‌اند بوسیله نشت‌گیر اِچ-اِی-لاکتیک میسر است.

نمایش یک نتیجه